ULO-BEWARING

Langdurige opslag door middel van ULO-bewaring

ULO-bewaring staat voor Ultra Low Oxygen-bewaring. Bij deze bewaarmethode bij Koelhuis Dronten in Dronten, nabij Lelystad, wordt een zeer laag zuurstofgehalte gehandhaafd en een verhoogd CO2-gehalte. Deze bewaring vindt plaats in gasdichte bewaarcellen en wordt onder meer toegepast bij het langdurig bewaren van appels en peren. Zo wordt Jonagold tot eind juli bewaard bij 1°C, 4 % CO2 en 1 tot 1,2 % O2, terwijl gewone lucht voor ongeveer 78 % bestaat uit stikstofgas, 21% uit zuurstofgas en 377 ppm uit CO2.

Tijdens de ULO-bewaring van fruit worden suikers door verademing afgebroken tot CO2. Hierbij wordt zuurstofgas verbruikt en stijgt het CO2-gehalte. Bij een te hoog CO2-gehalte en een lange bewaarduur treedt een anaerobe ademhaling en daardoor bruinverkleuring op. Door een laag zuurstofgehalte wordt de ademhaling vertraagd, hetgeen de bewaarduur verlengt. Om het CO2-gehalte en het zuurstofgehalte op peil te houden wordt de cellucht door een zuurstofscrubber en een koolzuurscrubber geleid. Door deze behandelingen stijgt het stikstofgehalte van de lucht en blijft het CO2-gehalte op peil.

 

Vroeger werd het teveel aan CO2 met natronloog gebonden tot natriumcarbonaat. Tegenwoordig wordt hiervoor actieve kool gebruikt. Koelhuis Dronten beschikt over een grote scrubcapaciteit, een voorwaarde voor het goed bewaren van onder andere peren.

 

Gevaarlijk

Het betreden van een bewaarcel onder ULO is levensgevaarlijk doordat na inademing van dit gas, zuurstof uit het bloed verdwijnt en er kans op flauwvallen bestaat door een gebrek aan zuurstof in de hersenen. Dit voelt men niet, doordat het gevoel van benauwdheid niet ontstaat door zuurstofgebrek maar door een teveel aan CO2. Doordat dat afgevangen wordt, merkt men nauwelijks benauwdheid en raakt soms al binnen een minuut bewusteloos en dan is de kans groot dat men sterft door zuurstofgebrek in de hersenen. Geregeld vallen er doden door ondeskundig handelen bij ULO-bewaring. Het risico op een cascade-effect is groot, doordat mensen die iemand in een dergelijke cel proberen te redden, zelf ook slachtoffer worden. 

Beveiliging

Om te voorkomen dat een cel waar ULO-bewaring plaatsvindt per ongeluk wordt geopend, beschikken de koelceldeuren van Koelhuis Dronten over extra vergrendelingen en zijn ze voorzien van de juiste stickers met daarop de waarschuwing voor het lage zuurstofgehalte. Arbodiensten controleren streng op het naleven van deze voorschriften voor ULO-bewaring. Na het openen van de deur moet de cel eerst voldoende tijd krijgen om het zuurstofgehalte te laten stijgen. 

Neem contact met ons op bij vragen

Heeft u vragen over de ULO-bewaring bij ons in Dronten, nabij Lelystad? Of wilt u in het algemeen weten hoe wij in ons koelhuis, gevestigd nabij Lelystad, te werk gaan en wat de mogelijkheden zijn voor de bewaring van uw producten? Wij vertellen u graag meer wanneer u contact opneemt via 0321 31 55 88 of het contactformulier.