Opslagvoorwaarden...

Lid van Nekovri

Koelhuis Dronten is aangesloten bij Nekovri, de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van logistiek van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vriestransportbedrijven en koel- en vrieshuizen welke dienstverlening verzorgen voor derden. Onze algemene opslagvoorwaarden zijn door Nekovri opgesteld en in juli 2014 geheel herzien, bijgesteld en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank in Rotterdam. Hiermee komen de oude opslagvoorwaarden te vervallen. Op bestaande contracten blijven de oude voorwaarden van toepassing, op nieuwe of lopende contracten de nieuwe voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

 

Klik hiernaast voor het downloaden van onze complete Algemene Voorwaarden.