DCS-BEWARING

DCS-bewaring (Dynamic Controll System) 

Koelhuis Dronten heeft al een aantal jaren ervaring met deze wijze van bewaring. Hierbij wordt het zuurstofgehalte in de cel terug gebracht tot zeer lage niveaus. Deze methode wordt in nauwe samenwerking met FBR (Food & Biobased Research/PPO-Fruit) Wageningen toegepast. De term DCS mag alleen worden toegepast als dit volgens het protocol van FBS is uitgevoerd. Het is inmiddels bewezen dat deze methode van bewaring vooral bij Elstar een nog beter uitstalleven en behoud van kwaliteit geeft tenopzichte van ULO-bewaring. Ook wordt het risico van schilvlekjes teruggebracht tot een acceptabel niveau.