Speciale geconditioneerde opslag in Dronten: DCS-bewaring

Met betrekking tot geconditioneerde opslag heeft Koelhuis Dronten al een aantal jaren ervaring met de DCS-bewaring. Hierbij wordt het zuurstofgehalte in de cel teruggebracht tot zeer lage niveaus. Een laag zuurstofgehalte is noodzakelijk voor voldoende gasdichtheid van de bewaarruimte. Deze methode voor geconditioneerde opslag wordt door Koelhuis Dronten in nauwe samenwerking met FBR (Food & Biobased Research/PPO-Fruit) Wageningen toegepast. Ontdek de voordelen die u uit deze vorm van bewaring kunt halen.

De DCS-bewaring als vorm van geconditioneerde opslag in ons koelhuis in Dronten

Met dit laag zuurstofbewaarsysteem wordt niet enkel de kwaliteit van fruit op de lange termijn op peil gehouden, maar ook de hardheid. De DCS-bewaring passen we zorgvuldig toe. De DCS-bewaarmethode mag dan ook alleen worden toegepast als dit volgens het protocol van FBS is uitgevoerd. Het is inmiddels bewezen dat deze methode van bewaring vooral bij Elstar een nog beter uitstalleven en behoud van kwaliteit geeft ten opzichte van ULO-bewaring. Ook wordt het risico van schilvlekjes teruggebracht tot een acceptabel niveau.

 

Nauwkeurige controles tijdens het bewaarproces

Onze geconditioneerde opslag in Dronten, waaronder de DCS-bewaring, wordt op basis van de adviezen van FBS uitgevoerd. Ook vinden er nauwkeurige periodieke controles van de opgeslagen en gekoelde producten plaats. Op deze manier waarborgen we tijdens het bewaarproces de kwaliteit van uw fruit, groente en andere producten optimaal. Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen om uw opslag te organiseren? Vul dan het contactformulier in of bel naar 0321 31 55 88.